KUD Transformator

Iz Geslo

''Vsi moramo biti vpeti v gledališče, da ugotovimo, kdo smo, in odkrijemo, kaj lahko postanemo''. (Augusto Boal)


Predstavitev

Kulturno umetniško društvo Transformator je bilo uradno ustanovljeno januarja 2012 (neformalna skupina Transformator že od decembra 2010 deluje kot 'gledališče na klic') zaradi želje po širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, ki izhaja iz tehnik gledališča zatiranih (Theater of the oppressed; glej Augusto Boal). Vendar je to zgolj ena izmed aktivnosti društva, saj se Transformatorji in Transformatorke lotevajo projektov z različnimi umetniškimi pristopi. Poslanstvo društva je med drugim združevanje družbeno odgovornih posameznikov in posameznic, ki ustvarjajo na področju uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti s temeljnim principom aktivne participacije.


Transformatorji in Transformatorke so interdisciplinarna zasedba, ki povezujejo svoja znanja in izkušnje ter jih prepletajo z metodo gledališča zatiranih. Ena izmed dejavnosti v kulturno umetniškem društvu Transformator, ki je tudi najbolj prepoznavna, je gotovo gledališko-aktivistična skupina Transformator, katere namen ni ustvarjati visoke umetnosti, ampak se želi predvsem približati ljudem. Njihov glavni cilj je transformirati posameznike in družbo.


Transformatorji se aktivno udejstvujejo tudi pri raznolikih projektih, ki so zanimivi njim kot kreativnim, subtilnim izvajalcem, a so hkrati aktualni, problemsko zastavljeni ter se dotikajo premnogokrat preslišanih tem. »Glavna specialiteta« gledališko-aktivistične skupine Transformator, kot jo sami poimenujejo, pa je delovanje po principu »gledališča na klic« – Transformatorji se odzovejo na ponudbo pobudnikov, ki si želijo k določeni problemski tematiki pristopiti prek tehnik gledališča zatiranih (to je lahko predstava forumskega gledališča, neposredna akcija, performansi …) oziroma izvirno, udarno, a zelo premišljeno. V društvu pa seveda nastajajo tudi projekti, ki se ne vežejo izključno na tehnike gledališča zatiranih (na primer predstava Konec sveta). Z delavnicami in predstavami gostujejo po različnih slovenskih mestih in v tujini.


Začetki obravnavanega gledališkega gibanja segajo v Brazilijo (šestdeseta leta dvajsetega stoletja), in sicer h gledališkemu vizionarju Augustu Boalu, ki je svoje življenje posvetil in »podredil« ideji, da lahko gledališče uporabimo kot orodje za korenite družbene spremembe in socialne izboljšave tukaj in zdaj. V gledališču zatiranih ni napačnih in pravilnih odgovorov, rešitev, je »prostor« za diskusijo in izmenjavo mnenj, pogledov, izkušenj, interpretacij. Daje možnost zatiranim gled-igralcem, da spregovorijo in se tako na metaforičen način osvobodijo »zatiranosti«. Poleg tega je dana izkušnja skozi prizmo gledališča zatiranih za vsakega gled-igralca drugačna ter vsekakor fizična in mentalna izkušnja, ki lahko v človeku sproži drugačen miselni proces glede določene situacije, v kateri se je znašel.

Izobraževanje

Društvo Transformator pogosto izvaja tematske delavnice (potrošništvo, spol, odnos človeka do živali, identiteta mladih …), ki so namenjene ne-igralcem, tako da kakršnokoli predznanje ni potrebno. Udeležence prek teorije in prakse seznanijo z različnimi tehnikami gledališča zatiranih, kot so: časopisno gledališče, slikovno gledališče, forumsko gledališče … Pri obravnavanem procesu gre predvsem za spoznanje, da ob tem, ko spreminjamo sebe, spreminjamo svet, našo prihodnost. Obenem pa zavedanje, da lahko gledališče oziroma uporabljene gledališke tehnike pripomorejo k spremembam posameznika in družbe.


Projekti

  • Konec sveta

Festival

Kontakt

KUD Transformator, Glinškova ploščad 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 051 335 329
E-pošta: transformator.toslo@gmail.com

Zunanje povezave