KUD Transformator

Iz Geslo

''Vsi moramo biti vpeti v gledališče, da ugotovimo, kdo smo, in odkrijemo, kaj lahko postanemo''. (Augusto Boal)


Predstavitev

Začetki Kulturno umetniškega društva Transformator segajo v leto 2010, ko se je oblikovala gledališko-aktivistična skupina Transformator. Kulturno umetniško društvo Transformator je bilo ustanovljeno januarja 2012 iz potrebe po širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno v tehnikah gledališča zatiranih, za izvajanje katerih so se člani_ce gledališko-aktivistične skupine predhodno usposabljali_e (večinoma so opravili usposabljanje za trenerje ali trenerje trenerjev v tehnikah gledališča zatiranih). Pomemben del programa KUD Transformator so gledališke produkcije, ki so bližje klasičnemu gledališču in pa predstave za otroke in družine. Pri tem zmeraj iščemo družbeno aktualne tematike, ki jih naslavljamo v predstavah Kje sem ostala, Evolucijski zdrs, Moje prav(lj)ice, Brutalci, Čudovita Goga, Mostovi, Vrvica, ki je rešila svet in mnoge druge.

Predstava Kje sem ostala je imela že 28 ponovitev po različnih kulturnih domovih in domovih za starejše občane po Sloveniji. V letu 2017 pa je bila izbrana tudi v spremljevalni program Tedna slovenske drame.

Leta 2019 ustvarjena predstava Vrvica, ki je rešila svet, je bila na platformi Zlata paličica uvrščena v katalog kakovostnih uprizoritev za otroke in mladino.

Naši stalnici sta mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih (od leta 2013), ki vsako leto odpira drugačno družbeno aktualno temo in gosti delavnice, predstave, preplet uličnega, klasičnega in gledališča zatiranih ter Transformatorjeva akademija gledališča zatiranih – TAGZ (od 2015), intenzivno izobraževanje oz. izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela.

Glavne dejavnosti in cilji KUD Transformator so združevanje družbeno odgovornih posameznikov in posameznic, ki ustvarjajo na področju uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti, širjenje poznavanja in uporabe umetnosti s sodelovanjem in s tem vzpodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalno delovanje ter odzivanje na družbene realnosti. Zavzemamo se za trajnostni razvoj in kulturo dialoga in spodbujamo aktivno udeležbo zatiranih oseb in skupin, širimo zavedanje o družbeni odgovornosti in želimo čim širši krog ljudi opolnomočiti za njeno izražanje. Na socialnem in kulturno umetniškem področju sodelujemo z organizacijami in neformalnimi skupinami doma in po svetu.

Izobraževanje

Društvo Transformator pogosto izvaja tematske delavnice (potrošništvo, spol, odnos človeka do živali, identiteta mladih …), ki so namenjene ne-igralcem, tako da kakršnokoli predznanje ni potrebno. Udeležence prek teorije in prakse seznanijo z različnimi tehnikami gledališča zatiranih, kot so: časopisno gledališče, slikovno gledališče, forumsko gledališče … Pri obravnavanem procesu gre predvsem za spoznanje, da ob tem, ko spreminjamo sebe, spreminjamo svet, našo prihodnost. Obenem pa zavedanje, da lahko gledališče oziroma uporabljene gledališke tehnike pripomorejo k spremembam posameznika in družbe.


Projekti

  • Transformatorjeva akademija gledališča zatiranih (TAGZ)

Izobraževanje je namenjeno mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela. Na izobraževanju se udeleženke_ci spoznajo z metodologijo Gledališča zatiranih in s posameznimi tehnikami: slikovnim gledališčem, časopisnim gledališčem ter mavrico želja, poudarek pa je na forumskem gledališču in osnovah jokeringa. Usposabljanje vključuje zaključno produkcijo ter snovanje forumskih predstav za nadaljnjo uporabo metodologije Gledališča zatiranih. Izobraževanje zajema tako teorijo kot praktično spoznavanje tehnik za gradnjo skupnosti, ki vodijo v družbene spremembe, gledaliških tehnik za javno nastopanje in desenzitivizacijo telesa kot igralčevega orodja, analizo in pristope za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik v obliki forumske predstave ali drugih oblik Gledališča zatiranih, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznica_k, uporabo telesa kot gledališkega aparata in orodja za izražanje na odru in v vsakdanjem življenju ter pristope za nadaljnje delo z metodo, ki jo udeleženke_ci spoznajo tekom izobraževanja.

  • Vrvica, ki je rešila svet

Predstava Vrvica, ki je rešila svet obuja tradicionalni način pripovedovanja zgodb s pomočjo figuric iz vrvice. Pripoved izhaja iz bogate inuitske mitologije in otroke popelje od nastanka sveta pa vse do današnjih dni. Ves ta čas sožitje ljudi z naravo spremljajo Kalupaliki, bitja iz inuitske mitologije z zeleno kožo in dolgimi kremplji, pol ribe pol ljudje. Kalupaliki v zgodbi varujejo naravo in skrbijo za ravnovesje med njo in človekom, s svojo grožnjo pa opozarjajo, kako nevarno je, če se to ravnovesje poruši. Predstava skozi starodavno pravljico nagovarja gledalce, naj se zavejo nevarnosti, ki jo predstavljajo podnebne spremembe, in premislijo, kaj lahko sami naredijo, da do nje ne bi prišlo.

Režiser in avtor besedila: Jaka Andrej Vojevec

Izvajalke in izvajalci: Barbara Polajnar, Jaka Andrej Vojevec in Danijela Zajc ali Jan Franc Podbrežnik

Dramaturginja: Urša Adamič

Oblikovalka, video: Urša Rahne

Fotografija: Amadej Canjuga

Stiki z javnostjo: Anamarija Nađ in Jelka Šutej Adamič

Produkcija: KUD Transformator, Barbara Polajnar

Predstava je bila na platformi Zlata paličica uvrščena v katalog kakovostnih uprizoritev za otroke in mladino. Spletna platforma Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino.


  • Delavnice gledališča zatiranih

Društvo organizira delavnice, usposabljanja in treninge v gledališču zatiranih. Če želite, da za vašo organizacijo izvedemo delavnice ali usposabljanje v tehnikah gledališča zatiranih, nam pišite na naš elektronski naslov transformator.toslo@gmail.com.

Festival

Kontakt

KUD Transformator, Glinškova ploščad 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 051 335 329
E-pošta: transformator.toslo@gmail.com

Zunanje povezave