Rozinteater

Iz Geslo

Rozinteater

Opis

Gledališče Andreja Rozmana Roze deluje pod imenom Rozinteater od marca 2003. Takrat je bilo samostojna produkcijska enota znotraj KUD France Prešeren, Ljubljana, njegov ustanovitelj pa je zanj izbral to ime zato, da bi izpostavil temeljno dejstvo in na prvi pogled najopaznejšo posebnost Rozinteatra, in sicer, da temelji na gledališki ustvarjalnosti enega človeka, ki je avtor, režiser in igralec vseh dosedanjih predstav. Rozinteater je v svojo produkcijo v okviru KUD France Prešeren ves čas vlagal tudi lastna sredstva.


Kot pravna oseba, zasebni zavod za kulturno dejavnost, Rozinteater obstaja od aprila 2008. Status zasebnega zavoda, ki deluje v javnem interesu, ima od leta 2010.


Rozman je Rozinteater ustanovil s ciljem, da bi skozenj uresničeval nekatere svoje specifične zamisli in umetniška hotenja ter se hkrati čimbolj ustvarjalno in učinkovito spoprijemal z neizogibnimi razvojnimi izzivi: Rozinteater je gledališče, ki skuša biti čimbolj prilagodljivo in mobilno, utemeljenost na konkretnem ustvarjalcu, ki opravlja vse funkcije, ki so za dramsko gledališče nujne, pa zagotavlja sposobnost preživetja tudi v najtrših pogojih. Če so razmere družbenokritičnemu gledališču bolj naklonjene, pa si Rozinteater z veseljem privošči sodelovanje s kar je mogoče veliko sodelavci.


Kot gledališčnik, pesnik in pisatelj je Rozman že od samega začetka zavezan vrhunski ustvarjalnosti in ves čas izkazuje inovativnosti na vseh ravneh svojega delovanja. Temeljno gibalo njegovega gledališča je nenehno iskanje novih načinov, kako najti stik z otroškim in odraslim občinstvom, pritegniti njegovo pozornost in mu dati misliti o aktualnih temah sveta, v katerem živimo. Bistveno za Rozinteater je namreč njegovo ukvarjanje z aktualnimi problemi na humoren način. Pri predstavah za odrasle je to dolgo časa pomenilo predvsem ukvarjanje s slovensko identiteto in jezikom. V naslednjih letih je mogoče pričakovati tudi bolj socialne in občečloveške teme.


Rozinteater je repertoarno gledališče, ki načrtno in sistematično skrbi za občinstvo »od dveh let do zadnje ure«. Zanj je značilna izjemno visoka raven postprodukcije: trenutno igra štiri predstave za odrasle in tri za otroke. Ker uživa sloves kakovostnega, prepoznavnega in prodornega gledališča, mu ne manjka gledalcev. S svojimi predstavami nastopa na najprestižnejših nacionalnih in regionalnih gledaliških odrih v Sloveniji ter pri Slovencih v zamejstvu, na alternativnih in amaterskih prizoriščih, po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v galerijah in muzejih, in se vključuje v gledališke abonmaje in festivale.


Ustanovitev Rozinteatra kot »najmanjšega možnega gledališča« torej nikakor ni bila akt osamitve, temveč ustvarjalna gesta, usmerjena v iskanje možnosti čim bolj konstruktivnega povezovanja ter programskega in poslovnega sodelovanja z različnimi akterji na področjih kulture v trikotniku ustvarjalci, organizatorji in menedžerji ter sistemi javnega financiranja.


Naj omenimo le nekatere od zelo raznovrstnih kulturnih ustanov, s katerimi je Rozinteater sodeloval oz. sodeluje: KUD France Prešeren, SNG Drama Ljubljana, festival Borštnikovo srečanje, AKC Metelkova mesto, Društvo Bralna značka Slovenije, Zveza Glasbene mladine Slovenije, Šentjakobsko gledališče, K&K center Šentjanž, Avstrija, Klub slovenskih študentov v Celovcu, Kulturni dom Gorica, Italija.


Kar zadeva ustvarjalce, želimo med dosedanjimi stalnimi zunanjimi sodelavci in sodelavkami Rozinteatra izpostaviti oblikovalca Radovana Jenka, ki je oblikoval plakate in razglednice za pet predstav za odrasle, gledališke vstopnice, likovno podobo posameznih akcij (»Plakatiranje prekasirano« in »Jaz sem za nič«) ter spletne strani www.roza.si. Dve kostumografki, Marijo Mojco Pungerčar in Meto Sever - ena skrbi za podobo likov v bolj pravljičnih, druga pa v bolj realističnih predstavah. Likovnika in scenografa Andreja Štularja in Marka Kovačiča. Koreografa Sebastijana Stariča. Igralki Barbaro Bulatović in Mirel Knez. Glasbenika in glasbenega opremljevalca Gorana Završnika. Tehnika Matjaža Štirna.


Kadrovske, prostorske in tehnične zmogljivosti

Za kontinuiteto delovanja Rozinteatra skrbita Andrej Rozman Roza, ustanovitelj in direktor, ter soustanoviteljica zavoda, pomočnica direktorja, redno zaposlena v Rozinteatru, Alenka Bogovič.


Za pisarno, vaje in hrambo fundusa najema Rozinteater prostore na Živinozdravski 3, kjer je sedež zavoda, del fundusa pa hrani v KUD France Prešeren. Dosedanje premiere Rozinteatra so bile v Ljubljani, in sicer v KUD France Prešeren, v Cekinovem gradu in v SNG, v Mali drami.


Rozinteater ima lastna osnovna mobilna sredstva za gledališko osvetljavo in ozvočenje, kar mu omogoča nastope tudi na gledališko neopremljenih lokacijah, ter avtomobil.

Predstave

Za odrasle

Za otroke

  • 2007 Resnica o kravi, ki jo je pasel Mihec
  • 2002 Balon Velikon

Zunanje povezave

Roza & Rozinteater