SNG Nova Gorica: Razlika med redakcijama

Vrstica 37: Vrstica 37:


==Sedanji člani ansambla==
==Sedanji člani ansambla==
[[Radoš Bolčina]], [[Nejc Cijan Garlatti]], [[Ana Facchini]], [[Kristijan Guček]], [[Arna Hadžialjević]], [[Peter Harl]], [[Jože Hrovat]], [[Gorazd Jakomini]], [[Mira Lampe Vujičič]], [[Iztok Mlakar]], [[Miha Nemec]], [[Maja Nemec]], [[Medea Novak]], [[Helena Peršuh]], [[Dušanka Ristić]], [[Matija Rupel]],  [[Marjuta Slamič]], [[Urška Taufer]], [[Žiga Udir]], [[Blaž Valič]], [[Andrej Zalesjak]].
[[Radoš Bolčina]], [[Ana Facchini]], [[Kristijan Guček]], [[Arna Hadžialjević]], [[Peter Harl]], [[Jože Hrovat]], [[Gorazd Jakomini]], [[Iztok Mlakar]], [[Miha Nemec]], [[Maja Nemec]], [[Medea Novak]], [[Helena Peršuh]], [[Dušanka Ristić]], [[Matija Rupel]],  [[Marjuta Slamič]], [[Urška Taufer]], [[Žiga Udir]], [[Blaž Valič]], [[Andrej Zalesjak]], [[Patrizia Jurinčič Finžgar]], [[Jure Kopušar]]


==Nagrajene uprizoritve==
==Nagrajene uprizoritve==

Redakcija: 11:15, 15. december 2016

Predstavitev gledališča

Gledališče je bilo ustanovljeno leta 1955 kot polprofesionalno Goriško gledališče, ob profesionalizaciji leta 1969 se je preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče, od leta 2004 ima status institucije nacionalnega pomena. Repertoar sestavljajo sodobna in klasična dramska besedila različnih žanrov domačih in tujih avtorjev. Gledališče je naklonjeno novim pristopom in eksperimentalnim projektom, poseben pečat mu daje mediteranski temperament. Polovico svojih predstav odigra na gostovanjih, doma gosti predstave drugih slovenskih in tujih gledališč. Gledališče deluje v moderni gledališki stavbi z veliko in malo dvorano.


Povezanost primorskega prostora je izražena v sodelovanju s SSG Trst in Gledališčem Koper, saj vsako leto uprizorijo vsaj eno koprodukcijsko predstavo. S predstavami pa se ob izvedbah doma, pojavljajo na gostovanjih po vsej Sloveniji in v tujini.

Zgodovina

Leta 1955 je ob podpori mesta zaživelo polprofesionalno Goriško gledališče. V naslednjih letih, ko so financerji in politiki ukinili nekatera manjša slovenska gledališča, je mesto Nova Gorica trdno stalo za svojim "mestnim" gledališčem, ki je leta 1969 preraslo v profesionalno institucijo, za kar gre velika zasluga ne zgolj entuziazmu mnogih delujočih v gledališču, ampak predvsem prvemu direktorju in umetniškemu vodji, Jožetu Babiču. SSG Trst je bil izven Jugoslavije, koprsko gledališče je bilo ukinjeno in novogoriško gledališče je s svojo profesonalizacijo dobilo naziv Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica.

Med leti 1972 in 1991 je organiziralo mednarodni festival Goriško srečanje malih odrov (kasneje Srečanje gledališč Alpe-Jadran), ki je imel velik vpliv na takratni razvoj in afirmacijo gledališča. Leta 1994 je bila zgrajena nova gledališka stavba z moderno odrsko tehnologijo. Geografska in politična lega Nove Gorice je močno vplivala na usmerjenost gledališča, na njegovo vpetost med romansko in slovansko kulturo, na njegovo odprtost in sodelovanje na festivalih v tujini in doma.

Leta 2004 je gledališče dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in spremenilo ime v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica.

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica se je leta 2001 vključilo v Evropsko gledališko konvencijo (ETC), mednarodno gledališko zvezo, ki vsaki dve leti organizira tudi mednarodni gledališki festival. Leta 2004 je potekal v organizaciji SNG Nova Gorica v sodelovanju z mednarodnim gledališkim festivalom MEJ NI FEST z naslovom Gledališča Evrope: ogledalo razseljenih ljudstev. Gledališče je tudi ustanovni član Nove evropske teatrske akcije (NETA), mednarodne mreže gledališč in festivalov.

Direktorji

Umetniški vodje

Sedanji člani ansambla

Radoš Bolčina, Ana Facchini, Kristijan Guček, Arna Hadžialjević, Peter Harl, Jože Hrovat, Gorazd Jakomini, Iztok Mlakar, Miha Nemec, Maja Nemec, Medea Novak, Helena Peršuh, Dušanka Ristić, Matija Rupel, Marjuta Slamič, Urška Taufer, Žiga Udir, Blaž Valič, Andrej Zalesjak, Patrizia Jurinčič Finžgar, Jure Kopušar

Nagrajene uprizoritve

Bibliografija

  • 50 let SNG Nova Gorica, publikacija ob 50-letnici gledališča v Novi Gorici, oktober 2005, urednik Miha Trefalt, izdajatelj SNG Nova Gorica

Zunanje povezave