Tea Rogelj
Življenjepis / Curriculum Vitae

(SLO / ENG)

Rojena leta 1969 v Mariboru. Končala je Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, smer dramaturgija.

Od leta 1995 do leta 2010 je bila zaposlena na delovnem mestu dramaturga v SNG Nova Gorica. S 15. januarjem 2010 se je zaposlila kot kustosinja v Zvočnem arhivu Slovenskega gledališkega muzeja, danes Slovenskega gledališkega inštituta; od oktobra 2014 v njem vodi Ikonoteko.

Leta 2007 je z nalogo Krstne uprizoritve izvirne slovenske dramatike in dramatizacij slovenskih izvirnih del na novogoriškem odru v petdesetletnem obdobju (1955/56 – 2004/05) magistrirala na AGRFT v Ljubljani.

V petnajstih letih je v novogoriškem gledališču kot dramaturginja (nekajkrat tudi asistentka režiserja) sodelovala pri več kot tridesetih uprizoritvah, skupaj z režiserjem Jašo Jamnikom zasnovala dramatizacijo Exupéryjevega Malega princa, kot urednica pripravila več kot petdeset gledaliških listov in priložnostnih publikacij (knjižica in razstava 40 let gledališča v Novi Gorici, gostovalne knjižice v tujih jezikih …).

Leta 2003 je v okviru mednarodnega in iz evropskih sredstev financiranega projekta Venice Eastern Gate Project organizacijsko in administrativno izpeljala Parabola festival – Gledališče na vetrišču zgodovine (Theatre on the Crosswind of History) in delavnico Commedia dell'arte med Goldonijem in Gozzijem, leto kasneje sodelovala pri mednarodnem festivalu Mej ni fest ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

Leta 2005 je kot članica uredniškega odbora sooblikovala zbornik Petdeset let Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica ter zbrala in uredila gradivo za zgoščenko s podatki o zasedbah, fotografijami in kritikami uprizoritev na novogoriškem odru v petdesetletnem obdobju.

V SNG Nova Gorica je bila zadolžena tudi za stike in delovanje gledališča v Evropski gledališki konvenciji (ETC). Do oktobra 2009 je bila predsednica Strokovnega sveta Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

Nekaj let je bila urednica dvojezičnega kataloga Mozaik / Mosaico, v katerem svojo dejavnost in program enkrat letno predstavljajo slovenske in italijanske obmejne institucije.

Kot strokovna sodelavka je pogosto sodelovala z JSKD RS za kulturne dejavnosti in o območnih srečanjih amaterskih gledaliških skupin občasno poročala za lokalne medije (Primorske novice, radio).

Svoje dramaturške prispevke je najpogosteje objavljala v gledaliških listih.

Leta 2004 je sodelovala na delavnicah Professionalization of young authors for television, film and theatre, ki so v okviru projekta Leonardo potekale v Ljubljani, Gradcu in Budimpešti; ob zaključku je pridobila mednarodni certifikat za poučevanje kreativnega pisanja dramatike.

V letu 2010 se je v okviru SGM pridružila mednarodnem projektu TACE (Theatre Architecture in Central Europe): sodelovala je pri razstavi TACE in izdaji monografij Occupying Spaces - Experimental Theatre in Central Europe (SGM, 2010) in Beyond Everydayness - Theatre Architecture in Central Europe (Národni divadlo, Praga, 2011).

Leta 2012 je bila kustosinja razstave in e-razstave Alenka Bartl, kostumografka - zanju je prejela Bršljanov venec, priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije.

Leta 2013 je sodelovala pri nastanku stalne razstave Hoja za gledališčem v Slovenskem gledališkem muzeju.

V sodelovanju z zavodom Novi Zato je v letih 2012-2015 pripravila več e-razstav: Festival Borštnikovo srečanje 2011 (sklopa Bartleby, pisar in Milada Kalezić, igralka), Festival Borštnikovo srečanje 2012 (sklopa Nevihta, Velika nagrada FBS 2012 in Igor Samobor, dramski igralec), Festival Borštnikovo srečanje 2013 (sklopa Ponorela lokomotiva, in Olga Kacjan, igralka) ter Festival Borštnikovo srečanje 2014 (sklopa Svatba, Velika nagrada FBS 2014, in Vlado Novak, Borštnikov prstan 2014).

Leta 2015 je bila vodja projekta, soavtorica razstave in urednica kataloga [Gremo na Borštnika!] (razstava ob 50. obletnici FBS, nastala v koprodukciji SLOGI, MNOM in FBS), sodelovala pa je tudi pri pripravi mednarodne potujoče razstave Zgodovina Evrope - kot jo pripovedujejo gledališča (The History of Europe - told by its theatres; razstava je bila na ogled v Varšavi, Köpenhavnu, na Dunaju, v Münchnu, Londonu, Hanau, Bellinzoni in Ljubljani). Leta 2019 je bila kustosinja razstave Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991, ki je bila na ogled v Narodni galeriji v Ljubljani. Leta 2020 je bila soavtorica razstave ob 50. obletnici Tedna slovenske drame Dogodek je tu, dogodek imate v mestu! (koprodukcija SLOGI, Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja v sodelovanju z Radiem Slovenija; Grad Khislstein, 18. 5. 2020–27. 9. 2020) leta 2022 pa razstave 40 let sem delal. Iz naših zbirk: Hlapec Jernej – od Cankarja do Skrbinška in Delaka. Leta 2023 je kot kustosinja pripravila potujočo razstavo Gledališče Möderndorfer, leta 2024 pa Milan Butina, scenograf. V SLOGI je že več let zadolžena za sodelovanje pri Evropski poti zgodovinskih gledališč, projektu, ki poteka pod okriljem Perspectiv - Združenja evropskih gledališč in ga je sofinancirala Evropska unija.

Od leta 2017 virtualne razstave razvija in pripravlja v sodelovanju s Semantiko d.o.o. - do leta 2019 je zasnovala serijo e-razstav Iz naših zbirk: Fran Milčinski (dramatik), Miha Maleš: Portreti, Josip Primožič-Tošo, scenograf, Scenografske skice Milana Butine, Stoletje Hlapcev), Dogodek je tu, dogodek imate v mestu! Teden slovenske drame – 50 let, Vlastja Simončič, gledališki fotograf, Melita Vovk in gledališče, 40 let sem delal Iz naših zbirk: Hlapec Jernej – od Cankarja do Skrbinška in Delaka.

V minulih petnajstih letih je delovala v različnih komisijah in strokovnih žirijah (med drugimi je bila članica komisije, ki je za publikacije ETC z naslovom European theatre Today 2008, 2010 in 2012 pripravila izbor in predstavitev najbolj zanimivih slovenskih dramskih novitet, v letih 2010 in 2011 pa članica žirije za nagrado Slavka Gruma).

V letu 2013 je sodelovala v žiriji za nagrado Sklada Staneta Severja, strokovni komisiji za scensko umetnost Prešernovega sklada in strokovni žiriji Festivala Borštnikovo srečanje. Leta 2014 je bila predsednica strokovne žirije Festival Borštnikovo srečanje.

V letih 2013-2016 je bila članica izvršilnih odborov ZDUS in podpredsednica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v letih 2017-2021 članica nadzornega sveta ZDUS, od leta 2021 naprej je ponovno članica izvršinega odbora ZDUS (in od leta 2024 podpredsednica tega združenja).

V letih 2016 in 2017 je selektorica spremljevalnega in tekmovalnega programa Tedna slovenske drame.

V letih 2018 in 2019 je (bila) članica komisije za podelitev štipendij Sklada Jerneja Šugmana v letih 2018-2021 članica žirije za nagrado Sklada Staneta Severja (v letih 2023 in 2024 je ponovno članica te žirije).

Leta 2019 je bila članica žirije za podelitev Borštnikovega prstana na FBS.Curriculum Vitae


Tea Rogelj, MA

Dramaturge and Senior Curator

Born in Maribor, Slovenia


• 1984/85–1987/88: Secondary School for Social Studies and Languages, Maribor; • 1988/89–1993/94: study of dramaturgy (theatre studies) at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana (AGRFT UL); • 1995–2009: dramaturge at Slovene National Theatre Nova Gorica; • since January 2010: guarding the Audio Archive of the National Theatre Museum of Slovenia; • since October 2014: guarding the Icontheque of the Slovenian Theatre Institute.


Additional Education: • 2004 – coach for the authors, a certificate for having completed the international course Professionalization of young authors for television, film and theatre (as a part of Project Leonardo, funded by EU); • 2007 – M. A. of dramaturgy (theatre studies) at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana (AGRFT UL); • 2013 – a curator’s certificate at Ministry of Culture of Republic of Slovenia.


15 years at the SNT Nova Gorica:

• as dramaturg (or as the assistant of director) in more than 30 productions; • as editor: more than 50 programmes and occasional publications (publication and exhibition 40 years of theatre in Nova Gorica, programmes for tours in different languages etc); • 2003: organisation and finalisation of the Parabola festival – Theatre on the Crosswind of History and of the workshop Commedia dell'arte between Goldoni and Gozzi, both in the frame of the Venice Eastern Gate Project, supported by European Commission (Culture 2000 programme); • 2004: taking part in the organisation of Mej ni fest (international theatre festival on the occasion of Slovenia′s entrance into the European Union); • 2005: member of the editorial board of the monographic publication Petdeset let Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica (50 Years of the SNT Nova Gorica); • 2004–2006: editor of the bilingual catalogue Mozaik / Mosaico, an annual presentation of the cultural institutions of the Slovene-Italian border region; • 2001–2009: responsible for the theatre activities and communications with ETC-CTE (European Theatre Convention – Convention Théâtrale Européenne).


From January 2010 at the National Theatre Museum of Slovenia (Slovenski gledališki muzej – SGM) - from 2014 Slovenian Theatre Institute (Slovenski gledališki inštitut):

• 2010 and 2011: taking part in the international project TACE (Theatre Architecture in Central Europe) – preparing the Slovene version of subtitles and catalogue for the exhibition in Ljubljana; co-editor of the book Occupying Spaces – Experimental Theatre in Central Europe (SGM, 2010); Slovene co-operator at preparing the book Beyond Everydayness – Theatre Architecture in Central Europe (Národni divadlo, Prague, 2011);

• 2012: curator of the exhibition (in the co-production of SGM and the National Gallery of Slovenia) and the e-exhibition Alenka Bartl, Costume-Designer;

• 2013 – award of the Slovene Drama Artists Association (Združenje dramskih umetnikov Slovenije - ZDUS).

• 2015: project leader and co-author of the exhibition Borštnik Bound! and editor of the catalogue.

• 2013-2016: one of the curators of the international touring exhibition The History of Europe - told by its theatres.

• 2013-2019: a several e-xhibitions: Maribor Theatre Festival 2011, Maribor Theatre Festival 2012, Maribor Theatre Festival 2013, Maribor Theatre Festival 2014, Josip Primožič-Tošo (scenographer), Fran Milčinski (playwright), Miha Maleš: Portraits, Set design sketches by Milan Butina, The Century of The Serfs.


Commissions and juries in the last decade: • 2003, 2004, 2005: a member of the award board for scenic arts for Prešeren Award and Prešeren Foundation Awards (the highest national awards in the field of arts); • 2007, 2009, 2011: a member of the Slovene Reading Committee for the biannual publication European Theatre Today – The Plays 2008, 2010 and 2012, ETC-CTE); • 2009, 2010: a member of jury for the Grum Award (the most prestigious Slovene award for the best new Slovene play); • 2010–2013: a member of the expert jury for the Sever Award (annual award for best individual acting achievements in Slovene theatre); • 2012, 2013: a member of the award board for scenic arts for the Prešeren Award and the Prešeren Foundation Awards; • 2013: a member of the expert jury at the Maribor Theatre Festival (Borštnikovo srečanje – the most prominent theatre festival in Slovenia). • 2014: a member of the expert jury at the Maribor Theatre Festival (Borštnikovo srečanje – the most prominent theatre festival in Slovenia). • 2016 and 2017: a selector of the additional and competition programme of the festival 'The Week of Slovenian Drama. • 2018: a member of the expert jury for the Sever Award (annual award for best individual acting achievements in Slovene theatre); • 2018 and 2019: a member of the scholarship committee of the Jernej Šugman Fund. • 2019: a member of the Jury for the Borštnik Ring Award.


Memberships: • 2013-2016: board member of the Slovene Drama Artists Association (ZDUS); • 2013-2016: vice-president of the Association of Theatre Critics and Researchers of Slovenia (Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije – DGKTS); • 2012-: member of the Slovene Museum Society (Slovensko muzejsko društvo – SMD); member od the Slovene Drama Artists Association (ZDUS) and of the Association of Theatre Critics and Researchers of Slovenia (Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije – DGKTS).

Dramaturgije v SNG Nova Gorica

2000 - 2010

 • 2010 Anton P. Čehov Striček Vanja, r. Mateja Koležnik
 • 2009 Ljubomir Simović Čudež v Šarganu, r. Primož Bebler
 • 2008 Miroslav Krleža Leda, r. Mateja Koležnik
 • 2008 Quentin Tarantino Stekli psi, r. Vito Taufer
 • 2008 Marin Držić Dundo Maroje, r. Boris Kobal
 • 2007 Hristo Bojčev Orkester Titanik, r. Jaša Jamnik
 • 2006 Miroslav Krleža Gospoda Glembajevi, r. Dušan Jovanović
 • 2006 David Rabe Tisti, ki jih reka ne spusti, r. Mateja Koležnik
 • 2005 Dušan Kovačević Maratonci tečejo častni krog, r. Dejan Mijač
 • 2005 Ivan Cankar Kralj na Betajnovi, r. Jaša Jamnik
 • 2004 David Edgar Oblika mize, r. Dušan Jovanović
 • 2004 Ben Jonson Volpone ali Lisjak, r. Vito Taufer
 • 2003 Samuel Beckett Čakajoč Godota, r. Vito Taufer
 • 2003 Oton Župančič Mehurčki, r. Primož Bebler
 • 2002 Anton Pavlovič Čehov Tri sestre, r. Jernej Lorenci
 • 2002 Ben Elton Popcorn, r. Andreas Ingenhaag
 • 2001 Eugène Ionesco Kralj umira, r. Diego de Brea
 • 2001 Nikolaj Vasiljevič Gogolj Ženitev, r. Paolo Magelli
 • 2001 Romana Ercegovič Pingvin Cofek, r. Dragoslav Todorović
 • 2000 William Shakespeare Hamlet, r. Vito Taufer
 • 2000 Steven Dietz Skrivno oko, r. Lary Zappia*1997 Jim Cartwright Dva, r. Lary Zappia

1995 - 1999

 • 1999 Bertolt Brecht Gospod Puntila in njegov hlapec Matti, r. Bojan Jablanovec
 • 1999 Carlo Collodi Ostržek, r. Katja Pegan
 • 1999 David Hare Vprašajte Amy, r. Mateja Koležnik
 • 1998 Peter Barnes Ni tako slabo kot izgleda, r. Jaša Jamnik
 • 1998 Ferenc Molnár Liliom, r. Dušan Mlakar
 • 1997 Ben Minoli Vilinček z lune, r. Mateja Koležnik
 • 1996 Sam Shepard Misel lažnivka, r. Boris Cavazza
 • 1996 Srečko Fišer Vonj poljskega zajca (Večer v življenju Borisa Lisjaka), r. Katja Pegan
 • 1996 Mirko Zupančič Čarobnice, r. Katja Pegan
 • 1995 Antoine de Saint - Exupéry Mali princ, r. Jaša Jamnik


Asistence dramaturgije in režije

 • 2009 (dramaturška sodelavka) Carlo Goldoni Nenavadna prigoda, r. Luka Martin Škof, SNG Nova Gorica
 • 2005 (asistentka režije) Dušan Kovačević Maratonci tečejo častni krog, r. Dejan Mijač, SNG Nova Gorica
 • 2003 (asistentka režije) Jean-Baptiste Poquelin Molière Don Juan ali Kamnita gostija, r. Vito Taufer, SNG Nova Gorica
 • 2003 (asistentka režije) Samuel Beckett Čakajoč Godota, r.Vito Taufer, SNG Nova Gorica
 • 1995 (asistentka dramaturgije) Howard Barker Ljubezen dobrega moža, r. Bojan Jablanovec, SNG Nova Gorica
 • 1994 (asistentka dramaturgije) Arthur Miller Smrt trgovskega potnika, r. Žarko Petan, MGL
 • 1993 (asistentka dramaturgije) Ariel Dorfman Deklica in smrt, r. Zvone Šedlbauer, MGL


Nagrade

 • 2013 Bršljanov venec 2012 – priznanje ZDUS za avtorsko zasnovo in izvedbo razstave Alenka Bartl, kostumografka ter istoimenske virtualne razstave.


Zunanje povezave