Župančičeve nagrade

Iz Geslo


Opis

Nagrade podeljuje Mestna občina Ljubljana, in sicer za stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Ljubljane in odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podeljuje jih za stvaritve, javnosti predstavljene v letu pred posamezno podelitvijo, in za življenjsko delo.

Video

Nagrajenci

2021-

2022

2021

2011-2020

2020

2019

2018

2017

 • Jakob Jež (za življenjsko delo)
 • Špela Čadež
 • Željko Hrs
 • Goran Vojnović

2016

2015

2014

 • Niko Grafenauer (za življenjsko delo)
 • Janja Majzelj
 • Ema Kugler
 • Metod Pevec

2013

2012

2011

2001–2010

2010

2009

2008

 • Lidija Sotlar (za življenjsko delo)
 • Boris Gaberščik
 • Urša Lah
 • Damjan Kozole

2007

2006

 • Vladimir Kavčič (za življenjsko delo)
 • Mednarodni Festival Druga Godba
 • Damjana Černe
 • Milček Komelj

2005

 • Alojz Srebotnjak (za življenjsko delo)
 • Boris Ostan
 • Zdenko Huzjan
 • Mateja Bučar

2004

 • Majna SEVNIK (za življenjsko delo)
 • Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije
 • Zmago LENARDIČ
 • Mestni muzej Ljubljana

2003

 • Zvonimir Ciglič (za življenjsko delo)
 • Uroš Zupan
 • Miloš Florijančič in Matej Blenkuš
 • Nevenka Koprivšek

2002

 • Janez Bitenc (za življenjsko delo)
 • Robert Waltl
 • Regina Križaj-Babačić
 • Mojca Smerdu

2001

 • Mara Kralj (za življenjsko delo)
 • Anica Cevc
 • Aleš Jan
 • Trio Luwigana

1991–2000

2000

 • Janez Bole (za življenjsko delo)
 • Romana Šalehar
 • Metka Simončič, Blaž Vurnik
 • Josip Osti

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

 • Gledališče Ane Monro
 • Mirko Cuderman
 • Jože Slak
 • Tone Stojko
 • Slavko Avsenik ml., Miha Zadnikar, Antun Poljanič, Orkester policije
 • Aleš Burger
 • Kemal Selmanović
 • Bojan Adamič

1992

1991

1981–1990

1990

 • Jasna Horvat
 • Mirko Kambič
 • Silvester Kopriva
 • Stane Koritnik
 • Gregor Moder
 • Pavle Ravnohrib
 • Bogo Leskovic

1989

 • Milan Kleč
 • Mirko Ramovš
 • Maksim Sedej ml.
 • Igor Skulj
 • Ansambel Slovenskega Mladinskega Gledališča
 • Silvan Furlan, Bojan Kavčič, Lilijana Nedič, Stojan Pelko In Zdenko Vrdlovec
 • Consortium Musicum
 • Oddelek ljudske revolucije Mestnega muzeja Ljubljana: Taja Čepič, Janez Kos, Irena Kovač, Egon Ravbar

1988

 • Jože Hanc
 • Janez Knez
 • Marjana Kobe
 • Jože Lapuh
 • Janez Pipan
 • Hanna Preuss
 • Alenka Železnik, Peter Zupan

1987

 • Darjan Božič
 • Brane Grubar
 • Jože Javoršek
 • Milan Jesih
 • Zvonko Čoh, Milan Erič
 • Branko Miklavc, Tugo Štiglic
 • Slovenski kvintet trobil
 • Maja Žvanut

1986

 • Ivo Ban
 • Emerik Bernard
 • Miloš Bonča
 • Marjan Drnovšek
 • Meta Hočevar
 • Franc Javornik
 • Lojze Kovačič
 • Tomaž Lorenz

1985

 • Drago Bajt
 • Danilo Benedičič
 • Milan Butina
 • Ljudmila Plesničar
 • Matej Rebolj
 • Habka Štular s sodelavci: Vera Baloh, Vesna Bučić, Jasna Horvat, Mirko Kambič, Damjan Prelovšek, Borut Rovšnik, Marjetica Simoneti, Andreja Vrišer in Matija Žargi
 • Franc Zupet-Krištof
 • Festival Ljubljana

1984

 • Nika Juvan Kalan
 • Tončka Marolt
 • Pavel Mihelčič
 • Janez Pirnat
 • Ivan Puš
 • Bojan Štih
 • Jože Žontar

1983

1982

 • France Brenk
 • Božena Glavak
 • Niko Goršič
 • Janez Mesesnel
 • France Peršin
 • Braco Rotar
 • Knjižnica Jože Mazovec

1981

 • [[Jožica Avbelj
 • Kostadin Kirkov
 • Nace Simončič
 • Tinca Stegovec
 • Alenka Auersperger, Janez Drozg
 • Uredniški odbor knjižne zbirke Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev

1971–1980

1980

 • France Rotar
 • Uroš Kraigher
 • Zlata Ognjanovič
 • Stanko Arnold
 • Peter Militarov
 • Štefka Drolc
 • Alenka Zupan

1979

1978

 • Uroš Krek
 • Maja Jarc
 • Janez Menart
 • Janez Vipotnik
 • Stojan Batič
 • Ksenija Rozman
 • Avgust Vižintin

1977

 • Niko Matul
 • Ivo Petrič
 • Vida Juvan
 • Mimi Malenšek
 • Bogdan Borčič
 • Ivo Spinčič
 • Dramska redakcija kulturno umetniškega programa Televizije Ljubljana

1976

 • Stanko Kristl
 • Mojmir Lasan
 • Anton Nanut
 • Nace Šumi
 • Ciril Zlobec, Marko Šušteršič (posthumno), Vida Volpi (posebno priznanje)

1975

 • Jože Ciuha
 • Beno Zupančič
 • Josip Vidmar
 • Magda Vrhovec
 • Dušan Moravec

1974

 • Pavel Šivic
 • Dušan Tršar
 • Janez Lajovic
 • Gregor Strniša
 • Polde Bibič

1973

 • Samo Hubad
 • Matjaž Klopčič
 • Franc Novinc
 • Milan Mihelčič
 • Vitomil Zupan

1972

1971

 • Saša Mächting
 • Marjan Dovjak
 • Vojko Vidmar
 • Maruša Berginc
 • Mile Korun
 • Andrej Hieng

1965–1970

1970

1969

1968

 • Marjan Lipovšek
 • Primož Kozak
 • Miha Maleš
 • Rapa Šuklje
 • Metod Jeras
 • Rudi Kosmač

1967

1966

1965

 • Matej Bor
 • Dragotin Cvetko
 • Božidar Jakac
 • Pavle Kalan
 • Mile Klopčič
 • Boris Kobe
 • Gojmir Anton Kos
 • Ciril Kosmač
 • Juš Kozak
 • Niko Kralj
 • Marija Nablocka
 • Fani Potokar
 • Edvard Ravnikar
 • Milena Emil Medveščak
 • Tatjana Remškar
 • Franc Smerdu
 • Bogdana Stritar
 • Marko Šlajmer
 • France Štiglic
 • Jože Tiran
 • Dušan Povh
 • Ciril Cvetko
 • Edo Mihevc
 • Mira Mihelič
 • Duša Počkaj
 • Radovan Gobec
 • Stane Sever

Žirije

Literatura

Zunanje povezave